2014

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 256 с., 2014-05-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 304 с., 2014-05-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Відображенно наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – ОВС України.
 • Документ
  Актуальні питання фінансової безпеки держави
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 308 с., 2014) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам фінансової безпеки держави та оприлюднені під час проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 264 с., 2014) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • Документ
  Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 376 с., 2014) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей учасників конференції з 14 навчальних закладів і науково-дослідних установ Харкова, Києва, Одеси, Дніпропетровська, Сум, Донецька, Запоріжжя, а також працівників органів прокуратури і народних депутатів України за напрямками: навчальна робота і методичне забезпечення підготовки кадрів; розвиток науково-дослідної діяльності та вдосконалення її організації; практична спрямованість навчального процесу та наукових досліджень; кадрове, психологічне та соціально-виховне супроводження навчального процесу; міжнародне співробітництво у сфері підготовки кадрів та наукової діяльності; організація діяльності вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України в контексті впровадження нового Закону України «Про вищу освіту».
 • Документ
  Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 544 с., 2014-12-05) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник міститі тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних питань застосування нового Кримінально-процесуального законодавства України та висвітлює тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : Золота миля, 2014. – 256 с., 2014-04-17) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія правових наук України; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах, теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою (хабарництвом) та іншими видами зловживань службовими особами, результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання і протидії корупції.
 • Документ
  Еволюція уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання»)
  (Харків : Золота миля, 2014. – 260 с., 2014-06-24) ХНУВС; Кримінологічна асоціація України; Kharkiv National University of Internal Affairs; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячені 250-річчю праці «Про злочини та покарання» видатного італійського правника, філософа, гуманіста, реформатора кримінального права Чезаре Беккаріа. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з кримінального права, кримінології, філософії, соціології, психології, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів через призму уявлень італійського вченого. Для науковців, працівників правоохоронних та судових органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться питаннями правознавства.
 • Документ
  Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 324 с., 2014-11-28) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам єдності і диференціації трудового права та права соціального забезпечення, зокрема проблемам правового регулювання відносин у сфері проходження служби та соціального захисту службовців державних органів. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, службовців державних органів.
 • Документ
  Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України
  (Харків : Золота миля, 2014. – 190 с., 2014-11-21) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів «круглого столу» висвітлює широке коло сучасних проблем підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України. У збірнику представлені наукові доповіді вчених, фахівців з кримінального і адміністративного права, кримінології, а також здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів та курсантів, присвячені проблемам протидії злочинності і боротьби з нею, удосконалення діяльності підрозділів ОВС України та національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції та діяльності правоохоронних органів.
 • Документ
  Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності
  (Харків : Права людини, 2014. – 200 с., 2014-11-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-правових, процесуальних та кріміналістичних аспектів цієї протидії, використання інформаційних технологій і технічних засобів, а також міжнародний досвід протидії кіберзлочинності.
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінально-правового забезпечення охорони особистих прав і свобод людини та громадянина
  (Харків : Золота миля, 2014. – 130 с., 2014) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів «круглого столу» висвітлює широке коло сучасних проблем кримінально-правового забезпечення охорони особистих прав і свобод людини та громадянина. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів та курсантів, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції.
 • Документ
  Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції. Том 1
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 328 с., 2014-05-23) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Kharkiv National University of Internal Affairs; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У першому томі представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції.
 • Документ
  Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції. Том 2
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 260 с., 2014-05-23) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Kharkiv National University of Internal Affairs; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. Другий том представляє наукові повідомлення курсантів та студентів, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, курсантів, студентів, слухачів, здобувачів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінальної юстиції.