2014

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 14
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 256 с., 2014-05-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 304 с., 2014-05-19) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Відображенно наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності, в першу чергу – ОВС України.
 • Документ
  Актуальні питання фінансової безпеки держави
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 308 с., 2014) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам фінансової безпеки держави та оприлюднені під час проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 264 с., 2014) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • Документ
  Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 376 с., 2014) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Збірник містить тези доповідей учасників конференції з 14 навчальних закладів і науково-дослідних установ Харкова, Києва, Одеси, Дніпропетровська, Сум, Донецька, Запоріжжя, а також працівників органів прокуратури і народних депутатів України за напрямками: навчальна робота і методичне забезпечення підготовки кадрів; розвиток науково-дослідної діяльності та вдосконалення її організації; практична спрямованість навчального процесу та наукових досліджень; кадрове, психологічне та соціально-виховне супроводження навчального процесу; міжнародне співробітництво у сфері підготовки кадрів та наукової діяльності; організація діяльності вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України в контексті впровадження нового Закону України «Про вищу освіту».