Форум права, 2018, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2018. - № 4. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/2018-n-4.html

Новини

Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Правовий менталітет як складова правосвідомості та об’єкт пізнання
  (Форум права. – 2018. – № 4. - С. 141–148, 2018) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Розкривається взаємозв’язок правового менталітету з такими відносно самостійними структурно-функціональними елементами правосвідомості як правове мислення, правова ідеологія. Доводиться доцільність розуміння правового менталітету як типової і усталеної основи змісту правосвідомості, що визначає цілісне сприйняття людьми явищ правової дійсності, особливості їх правового мислення, правового світогляду. Встановлено й обґрунтовано факт, що в емоційно-раціональному плані правовий менталітет загалом припускає дуалістичне (позитивне, негативне; усвідомлюване, неусвідомлюване) сприйняття людьми явищ правової дійсності. Дослідження народних юридичних прислів’їв, з виокремленням їх видів за їх змістом, репрезентовано як один із засобів пізнання правового менталітету. Сформульовано визначення поняття правового менталітету як результат використання лінгвістичного засобу його пізнання.
 • Документ
  Мотив та мета злочинів, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією
  (Форум права. - 2018. - № 4. - С. 109–119, 2018) Чорнуха, О. С.; Chornukha, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8095-7969
  Розглянуто визначення мотиву та цілей вчинення протиправної поведінки у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності; зроблено аналіз суб’єктивних ознак відповідних суспільно небезпечних посягань як обов’язкових та необхідних підстав кримінальної відповідальності. Досліджено окремі прояви (форми) недобросовісної конкуренції; показано, що термін "commercial scale" відповідно до міжнародно-правових актів має своїм змістом вчинення відповідної протиправної поведінки у промисловому масштабі, тобто дій, пов’язаних з серійним протиправним одержанням прибутку на ринку товарів, робіт та послуг. Показано, що підставою застосування кримінальних процедур за Угодою TRIPS та Директивою № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність є вчинення таких порушень або з корисливих мотивів, або з метою отримання прибутку. and feasance of such unlawful conduct either due to some selfish motives or with the purpose to get income.
 • Документ
  Щодо розмежування перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами злочинів
  (Форум права. - 2018. - № 4. - С. 102–108, 2018) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Висвітлена проблема у розмежуванні перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами. Виділені спільні та розмежувальні з досліджуваним складом ознаки складів злочинів, передбачених статтями 161 та 340 Кримінального кодексу України. Доведено, що відмінність безпосередніх об’єктів, структури суб’єктивної сторони у статтях 161 та 170 Кримінального кодексу України диктує необхідність кваліфікації за сукупністю. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій в низці випадків варто розглядати як особливий, передбачений ознаками окремого складу злочину, спосіб перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організації.