Форум права, 2008, № 3

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. П. Рябченко. – Харків, 2008. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 18
 • Документ
  Зміст та специфіка трудової функції лікаря
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 241-251, 2008) Костюченко, О. Є.; Kostiuchenko, O. Ye.
  Визначено зміст і специфіку трудової функції лікаря на основі дедуктивного аналізу механізму її правового регулювання паралельно стадіям правового регулювання, у залежності від особливостей розподілу праці в медичній та лікарській діяльності.
 • Документ
  Участь спеціаліста при виконанні судових рішень
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 104-110, 2008) Глушкова, Д. Г.; Glushkovа, D. G.
  Висвітлені основні етапі участі спеціаліста у виконавчому провадженні, особливості його залучення, права і обов’язки спеціаліста, а також специфіка їх реалізації при виконанні судових рішень.
 • Документ
  Рейтингова оцінка як показник професійної придатності займаній посаді державного службовця
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 88-92, 2008) Височина, О. В.; Vysochyna, O. V.
  Розкрито актуальність запровадження рейтингової оцінки як основного показника рівня професіоналізму державних службовців при проведенні ротації.
 • Документ
  Визначення поняття роботодавця як сторони трудових правовідносин
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С. 501-505, 2008) Філіпов, В. В.; Filipov, V. V.
  Досліджені використані у сучасній науці трудового права і трудовому законодавстві терміни для позначення сторони трудового договору, що наймає на роботу працівника з метою уніфікації вживаних понять і термінів.
 • Документ
  Проблеми розуміння дискримінації як однієї з цілей катування
  (Форум права. - 2008. - № 3. – С.411-418, 2008) Поліщук, Ю. О.; Polishchuk, Yu. O.
  Проведено аналіз останніх змін, внесених до статті 127 КК України «Катування»; досліджено поняття дискримінації, мети та мотиву злочину; здійснено порівняльний аналіз цих понять; зроблено висновок, що дискримінація є мотивом катування; запропоновано внесення змін до диспозиції ч.1 ст.127 КК.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/