Форум права, 2012, № 4

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Корупція як соціальне негативне явище
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 458–463, 2012) Кінаш, М. М.; Kinash, M. M.
  З’ясовано сутність корупції в сучасному розвитку суспільства. Проведено детальний аналіз корупції як соціально-негативного явища. Проаналізовано та запропоновано види областей життедіяльності суспільства, які найбільш схильні до корупції.
 • Документ
  Правове забезпечення якості мобільного зв’язку
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 434–438, 2012) Капустян, Н. М.; Kapustian, N. M.
  Розглянуто поняття мобільного зв’язку та якість його надання, якісні показники і причини неякісного надання послуг мобільного зв’язку; визначено прогалини у законодавстві щодо регулювання відносин з надання послуг мобільного зв’язку.
 • Документ
  Права та обов’язки податкової міліції України
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 422–427, 2012) Казмірук, О. В.; Kazmiruk, O. V.
  Виконано аналіз адміністративно-правового статусу податкової міліції України, зокрема, сучасному стану правового врегулювання прав та обов’язків податкової міліції та змінам, що відбулися в цій сфері.
 • Документ
  Щодо участі правоохоронної системи в реалізації Стратегії національної безпеки України
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 389–394, 2012) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012
  Розглянуті ключові елементи трансформації участі правоохоронної системи в реалізації нової редакції Стратегії національної безпеки України 2012 року.
 • Документ
  Історія політико-правового розвитку монархій Арабського Сходу
  (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 267–272, 2012) Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118
  Досліджено політико-правовий розвиток монархій Арабського Сходу. Наголошено, що дане дослідження здійснюється в аспекті модернізації, як важливого напрямку політико-правових перетворень в монархіях Арабського Сходу. Розкрито еволюцію та становлення вищих органів державної влади та еволюцію династичного принципу, який застосовується до сьогодні в порядку престолонаслідуванні.
 • Документ
  Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 237–242, 2012) Голубов, С. Г.; Holubov, S. H.
  Визначено поняття методу переконання в діяльності Державтоінспекції. Розглянуто основні форми застосування даного методу в практичній діяльності органів Державтоінспекції. Запропоновано шляхи вдосконалення застосування методу переконання.
 • Документ
  Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 853–858, 2012) Стаматіна, М. В.; Stamatina, M. V.
  Проаналізовано завдання та принципи діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу, на основі чого запропоновані авторські підходи до їх розуміння.
 • Документ
  Медичне прайвесі: концептуальний підхід
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 808-813, 2012) Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O.
  Узагальнено світовий досвід правового забезпечення недоторканності приватного життя у сфері охорони здоров’я, а також формування на цій основі цілісної концепції медичного прайвесі, котра могла б стати доктринальною основою для удосконалення вітчизняного законодавства у даній сфері.
 • Документ
  Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі
  (Форум права. - 2012. - № 4. - С. 646–652, 2012) Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H.
  Узагальнено наукові підходи до розуміння змісту і структури академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів в освітньо-науковому процесі, а також визначено співвідношення між індивідуальним та інстанційним аспектами названої свободи.
 • Документ
  Народовладдя Галицько-Волинської держави у наукових поглядах вітчизняних дослідників ХІХ ст.
  (Форум права. - 2012 - № 4. - С. 792–798, 2012) Сворак, С. Д.; Svorak, S. D.
  Проаналізовано трансформацію народовладних інститутів у Галицько-Волинській державі через призму державно-правових поглядів дослідників ХІХ століття.
 • Документ
  Проституція, як вид девіантної поведінки
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 835-840, 2012) Снісаренко, К. С.; Snisarenko, K. S.
  Розглянуто основні підходи до визначення девіантної поведінки, окреслено її сутність та зміст. Встановлено, чи є проституція відхиленням від соціальної норми, чи є вона одним із видів аморальної поведінки, а також охарактеризовано її як вид девіантної поведінки.
 • Документ
  Особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 892-898, 2012) Сущ, О. П.; Sushch, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3888-9613
  Розглянуто особливості діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування. Окреслено коло проблем на законодавчому рівні стосовно регулювання діяльності компаній з управління активами інститутів спільного інвестування.
 • Документ
  Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859-864, 2012) Старків, І. М.; Starkiv, I. M.
  Виконано аналіз історико-правових витоків інституту президентства в Україні та світі, визначено їх сутність та основні риси; встановлені напрямки використання світового досвіду для вдосконалення інституту президентства в Україні.
 • Документ
  Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 189-193, 2012) Ганзицька, Т. С.; Hanzytska, T. S.
  Проводиться теоретико-правовий аналіз державної ґендерної політики на сучасному етапі розвитку України. Виділено основні напрямки реалізації політики ґендерної рівності.
 • Документ
  Інформаційна безпека підприємництва як об’єкт адміністративно-правової охорони
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 10-16, 2012) Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M.
  Надано авторське визначення поняття «інформаційна безпека підприємництва». Визначено мету та напрямки забезпечення інформаційної безпеки підприємництва. Акцентовано увагу на значущості адміністративно-правового напрямку забезпечення інформаційної безпеки підприємництва.
 • Документ
  Способи захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 79-84, 2012) Бережна, І. Г.; Berezhna, I. H.
  На підставі порівняльно-правового аналізу зроблені висновки щодо існування групи способів захисту цивільних прав та інтересів, які можуть застосовуватися у нотаріальному (безспірному) порядку. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення чинного цивільного законодавства у сфері нотаріального захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
 • Документ
  Міжнародно-правовий статус Ватикану
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 814-818, 2012) Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.
  Проаналізовано положення нормативно-правових актів, які визначають правоздатність Ватикану та її межі. Узагальнено думки вчених стосовно цієї проблематики, зроблена спроба визначити особливості правоздатності Міста Ватикан, на відміну від держав – основних суб’єктів міжнародного права.
 • Документ
  Поняття та сутність прокурорського нагляду
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768-772, 2012) Рибалка, Н. О.; Rybalka, N. O.
  Розглянуто поняття та сутність прокурорського нагляду, запропоноване авторське визначення терміну «прокурорський нагляд». Доведена необхідність нормативно- правового закріплення визначення «прокурорського нагляду».
 • Документ
  Особливості міжрівневої взаємодії в системі державного управління України
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1024-1028, 2012) Шабатько, К. В.; Shabatko, K. V.
  Розглянуто актуальні питання щодо міжрівневої взаємодії в системі державного управління. Розкрито види та середовище міжрівневої взаємодії. Проаналізовано правову основу інституту делегування повноважень.
 • Документ
  Особливості суб’єктивних ознак завідомо неправдивого показання свідка
  (Форум права. – 2012. – № 4. – С. 1097-1102, 2012) Якимовський, Л. Л.; Yakymovskyi, L. L.
  Розглянуто проблеми реалізації ст.384 КК України в частині притягнення до кримінальної відповідальності свідка за дачу ним завідомо неправдивого показання. Деталізовано особливості суб’єктивної сторони даного складу злочину, і запропоновано шляхи вирішення проблемних питань.