Дисертації (Thesis). УДК 159.9(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Заздрісність як чинник криміногенної поведінки особистості : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.; Євдокімова, О. О. - науковий керівник
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення проблеми заздрісності як чинника криміногенної поведінки особистості. Заздрісність у контексті криміногенної поведінки особистості подано як складний, багатовимірний феномен, що має свої складові та прояви в усіх сферах психіки: у сфері почуттів та емоцій (переживання заздрощів, досади, ненависті, роздратування, злості), у когнітивній сфері (уявлення про перевагу того, кому заздрять, усвідомлення свого більш низького становища порівняно з іншими), у поведінці (різного роду правопорушення та злочини, пов’язані з крадіжкою, руйнуванням, усуненням предмета заздрості, помстою, поширенням чуток, наклепами тощо). Установлено характер взаємозв’язків між різними видами заздрості та характеристиками чоловіків і жінок, що відбувають покарання: перфекціонізмом, відповідальністю, факторами прийняття рішень, локусом контролю, психологічною розумністю та психологічним благополуччям. Визначено частоту виявів різних видів заздрості (заздрості-смутку, заздрості-неприязні) у злочинців із різною кримінальною спрямованістю; зокрема, з’ясовано, що заздрість-неприязнь найчастіше є мотивом скоєння злочинів проти матеріального благополуччя та достатку інших осіб, у той час як у засуджених за злочини проти здоров’я та життя людини більш вираженою є заздрість-смуток, яка виявляється в зневірі, досаді, відчутті соціальної нерівності, образі на життя та оточення. У дисертації набули подальшого розвитку наукові уявлення щодо специфіки проявів феномена заздрості в осіб, які відбувають покарання. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до можливостей психокорегувальної роботи з особами, схильними до скоєння злочинів на ґрунті заздрісності.
 • Документ
  Психологічні чинники делінквентної поведінки правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії України) : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Пащенко, А. О.; Pashchenko, A. O.; Колесніченко, О. С. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено теоретико-емпіричному дослідженню психологічних чинників делінквентної поведінки персоналу сектору безпеки і оборони України, зокрема військовослужбовців Національної гвардії України. Визначено психологічні чинники делінквентної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України, у відповідності до критеріїв придатності до військової служби, зокрема характерологічні, темпераментальні, індивідуально-психологічні, мотиваційні та адаптаційні. Виявлено особистісні предиктори типових правопорушень, які вчиняються військовослужбовцями Національної гвардії України (вживання алкогольних напоїв на службі, вживання наркотичних речовин, самовільне залишення військової частини чи місця несення служби, агресивна поведінка). Запропоновано психологічну програму профілактики делінквентної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України.
 • Документ
  Психологічні особливості корупційної поведінки правоохоронців (на прикладі військовослужбовців НГУ) : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; Колесніченко, О. С. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено теоретико-емпіричному дослідженню психологічних особливостей корупційної поведінки персоналу сектору безпеки і оборони України, зокрема військовослужбовців Національної гвардії України.
 • Документ
  Соціально-правові уявлення про злочин як чинник девіантної поведінки військовослужбовців : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Худавердова, А. О.; Khudaverdova, A. O.; Швець, Д. В. - науковий керівник
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення соціально-правових уявлень про злочин у контексті девіантної поведінки військовослужбовців. Показано, що соціально-правові уявлення, віддзеркалюючи особливості суспільної та індивідуальної правосвідомості, виступають основними регуляторами правової поведінки людини і правового функціонування суспільства в цілому.
 • Документ
  Саморегуляція як чинник життєздатності особистості поліцейських «Корпусу оперативно-раптової дії» (КОРД) : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бойчук, С. С.; Boichuk, S. S.; Швець, Д. В. - науковий керівник
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз та емпіричне вивчення проблеми саморегуляції як чинника життєздатності особистості поліцейських «Корпусу оперативно-раптової дії». Cпецифіка службової діяльності спеціальних підрозділів Національної поліції «КОРД» полягає у виконанні завдань в екстремальних умовах та вимагає від бійців КОРД спроможності виживати у ситуаціях високого ризику, ефективно діяти в умовах невизначеності, здатності прогнозувати ймовірні варіанти розвитку подій та приймати вірні рішення у критичних обставинах та за браком часу. За таких умов усі регулятивні складові життєздатності особистості набувають значення базових характеристик.