Форум права, 2015, № 5

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. – Харків, 2015. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Житло та інше володіння як предмет злочину при порушенні недоторканості житла
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 148–153., 2015) Морквін, Д. А.; Morkvin, D. А.
  Розглядаються питання правового забезпечення захисту недоторканості житла національним законодавством, наводяться наукові погляди щодо визначення предмету порушення недоторканості житла (ст.162 КК України). Зроблено висновок, що право на недоторканість житла нерозривно пов’язане за правом на недоторканість приватного життя, що повинно знаходити своє відображення при визначенні обсягу та змісту предмета злочину.
 • Документ
  Щодо визначення поняття податкової безпеки
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 130-135., 2015) Малий, В. М.; Malyy, V. M.
  Встановлено, що податкова безпека є важливою складовою багаторівневої системи фінансової безпеки держави. Автором досліджено та проаналізовано роботи науковців, які проводять дослідження терміну «податкова безпека». Розглянуто компоненти, що входять до її складу.
 • Документ
  Особливості оперативно-розшукової характеристики неправомірної вигоди в АПК України
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 124–129., 2015) Мазійчук, В. А.; Maziichuk, V. А.
  Наголошується, що сфера злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою в агропромисловому комплексі має дуже складну структуру й у більшості зазначені злочини вчиняються разом з заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, їх нецільовим використанням та іншими злочинами, що вчиняються як службовими особами агропідприємств, так і державними чиновниками. Технології злочинної діяльності більшою часткою вчених поділяється на: а) прості злочинні технології збагачення (два взаємопов’язаних злочини); б) складні злочинні технології збагачення (три і більше взаємопов’язаних злочинів у ланцюгу злочинної поведінки).
 • Документ
  Використання розвідувального опитування підрозділами карного розшуку як різновиду превентивних заходів поліції
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 120-123., 2015) Купенко, С. А.; Kupenko, S. A.
  Досліджені питання використання можливостей розвідувального опитування в практиці діяльності підрозділів карного розшуку з точки зору превентивних заходів поліції, що визначені Законом України «Про Національну поліцію». Проаналізовано діючі нормативні акти, що регулюють оперативно-розшукову діяльність. Виокремленні причини, умови та фактори, що знижують ефективність здійснення працівниками карного розшуку зазначеної діяльності та надано ряд пропозицій щодо визначення шляхів найбільш ефективного використання вказаного превентивного заходу поліції.
 • Документ
  Закон України «Про Національну поліцію»: публічна чи громадська безпека?
  (Форум права. – 2015. – № 5. – С. 85–92., 2015) Зозуля, І. В.; Довгань, О. І.; Zozulia, I. V.; Dovgan, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8551-5403
  Розглянуто системні помилки законодавця відносно застосування в Законі України «Про Національну поліцію», як базового, терміна «публічна безпека», сутність якого законодавцем не визначена. Це ставить новостворену Національну поліцію за межі конституційного поля та чинного законодавства. Запропоновано шляхи вирішення проблеми.
 • Документ
  Конституційно-правове регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 93–99., 2015) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Виконано аналіз конституційно-правового регулювання статусу апарату глави держави у ФРН, Франції та США, встановлено його значення і основні риси організації та діяльності, а також визначено можливості використання такого досвіду у розбудові апарату глави держави в Україні.
 • Документ
  Щодо публічного характеру договору постачання гарячої води побутовому споживачу в контексті застосування принципу свободи договору
  (Форум права. – 2015. – № 5. – С. 66–70., 2015) Гуйван, Д. П.; Guivan, D. P.
  Досліджено поняття загального принципу свободи договору, на підставі аналізу норм цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту виявлено розмежування між правом на вільне волевиявлення сторін договірних зобов’язань та принципом недопустимості зловживання правом в цивільних правовідносинах. Окреслено загальні ознаки публічного договору. Встановлено особливості публічного договору, притаманні правовідносинам з постачання гарячої води побутовому споживачу.
 • Документ
  Стан наукової розробленості протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами
  (Форум права. – 2015. – № 5. – С. 60–65., 2015) Гордієнко, В. О.; Gordienko, V. O.
  Зроблено спробу дослідити стан наукової розробленості питання протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами. Вивчаються та аналізуються наукові дослідження, в яких вивчались питання протидії злочинам проти власності взагалі та злочинам, що вчиняються етнічними, ксенофобними та терористичними організаціями. Констатовано, що на сьогодні відсутнє комплексне монографічне дослідження теоретично-прикладних засад протидії злочинам проти власності, що вчиняються радикально налаштованими особами.
 • Документ
  Теоретична розробленість питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 22-26., 2015) Вергелес, В. В.; Vergeles, V. V.
  Проаналізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, в яких, в окремих аспектах, вивчалось питання протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей. Визначено напрямки, які потребують поглибленого вивчення з боку науковців.
 • Документ
  Стан наукових розробок з протидії злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 16-21., 2015) Брильов, М. О.; Brilev, M. O.
  Розглянуто наукові дослідження щодо вивчення проблем протидії розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг за наступними групами: 1) протидії розкраданням бюджетних коштів; 2) протидії злочинам у сфері державних закупівель; 3) протидії злочинам у сфері будівництва; 4) протидії злочинам, що вчиняються під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. Запропоновано напрями вивчення проблем протидії розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг, які потребують подальшої наукової розробки.
 • Документ
  Організаційні особливості оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування
  (Форум права. - 2015. - № 5. - С. 10-15., 2015) Болвінов, С. П.; Bolvinov, S. P.
  Удосконалено типову схему організації оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про одержання неправомірної вигоди службовими особами в органах місцевого самоврядування оперативними підрозділами кримінальної поліції. Визначено категорії осіб, від яких може бути отримано первинну інформацію про одержання неправомірної вигоди службовою особою органів місцевого самоврядування. Встановлено, що зважаючи на різноплановість діяльності кожного з відділів та підрозділів кримінальної поліції, для зручності в користуванні та систематизації інформації, отриманої в процесі оперативного обслуговування органів місцевого самоврядування, необхідно активізувати заведення документальних справ щодо об’єктів та сфер місцевого самоврядування, а також наповнення відповідних баз даних інформацією яку можна використати в процесі оперативно-службової діяльності.
Сайт видання: http://forumprava.pp.ua/