Форум права, 2023, № 4

Постійне посилання зібрання

Форум права: ел. наук. фах. вид. [Електронний ресурс] / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Музичук. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 4 (77). - ISSN 1995-6134 (Online). - Режим доступу: https://forumprava.pp.ua/2023-n-4.html

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Про теоретичну стадію перевірки концептів "алгоритми кримінально-правового регулювання" і "модель кримінально-правового регулювання"
  (Форум права. - 2023. - № 4 (77). - С. 93-100, 2023) Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O.
  Проаналізовано концепти "алгоритми кримінально-правового регулювання" та "концептуальна система (модель) кримінально-правового регулювання" та з'ясовано їх пізнавальні властивості. Надано перевірку гіпотези щодо продуктивності використання вказаних концептів через можливість створення уявлень придатних до входження у теоретичну систему вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності та через можливість постановки завдань для емпіричних досліджень.
 • Документ
  Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни
  (Форум права. - 2023. - № 4(77). - С. 82-92, 2023) Наумкін, О. О.; Naumkin, O. O.
  Обґрунтовано тактичні особливості проведення огляду місця події під час досудового розслідування випадків сексуального насильства в умовах війни задля покращення ефективності розслідування, забезпечення безпеки та захисту прав потерпілих, а також підготовки фахівців, які здійснюють розслідування в подібних умовах. Встановлено, що організаційнотактичними особливостями проведення огляду місця сексуального насильства в умовах війни є: визначення функціонального призначення кожного члена слідчо-оперативної групи з метою дотримання планомірності, повноти та об’єктивності огляду місця події; реалізація безпекової складової роботи слідчо-оперативної групи у випадках проведення огляду місця події неподалік лінії розмежування вогневого зіткнення або на деокупованих територіях України; проведення рекогносцировки місцевості; пошук та фіксація джерел цифрової інформації про окремі обставини вчинення злочину; дослідження речової обстановки на предмет наявності слідів злочину, що прямо чи опосередковано вказують на особу злочинця та ін.
 • Публікація
  Шахрайство через електронні комунікації: зауваження до законопроєкту
  (Форум права. - 2023. - № 4(77). - С. 63-72, 2023) Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; Олександр Зозуля
  Надано оцінку відповідності законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство" контексту змісту електронних комунікацій та врахування вимог і викликів сучасного інформаційного суспільства. Встановлено, що з урахуванням широкого поширення сучасних електронних технологій, в останній час особливого значення набула проблема визначення особливостей електронних комунікацій як складової електронно-комунікаційного шахрайства в контексті сучасних тенденцій та розвитку інформаційного суспільства, в тому числі, й щодо використання в правовому полі. Змістом вітчизняного законодавства у контексті електронних комунікацій стало правове осучаснення змісту технологічних новацій, пов'язаних із комунікаційними та інформаційними системами та протидією електронно-комунікаційному шахрайству. Деякими недоліками законопроєкту визначені термінологічна неоднозначність тлумачення визначення "електронно-комунікаційне шахрайство"; можливість існування у кібершахрайстві інших аспектів, не врахованих із заволодінням майном чи отриманням права на майно; можливість становлення неадекватними для нових методів атак чи шахрайства вже сформульованих термінів при швидкому розвитку технологій електронних комунікацій; занадто широкий обсяг визначення із різних аспектів створення, керівництва, участі у шахрайських організаціях та їх спільнотах. Показано, що законопроєкт був викликаний лише ілюзорною можливістю надмірної адаптації сучасного розуміння електронних комунікацій до використовуваних протягом багатьох років норм Кримінального кодексу України стосовно шахрайства, не вдаючись до необґрунтованого змішування понять і категорій. Вирішення проблеми кібершахрайства вимагає більш обережного та обґрунтованого підходу до правового регулювання, де враховувалися би як сучасні виклики, так і вже існуючі стандарти та норми.