Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015, №2 (69)

Постійне посилання зібрання

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 2 (69). - 304 с. - ISSN 1999-5717.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 180-189., 2015) Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Цвірюк, Д. В.; Tsviriuk, D. V.
  Розглянуто структуру територіальних органів Державної фіскальної служби України, їх функції та завдання. З’ясовано, що адміністрування податків, з одного боку, є елементом системи державного управління, а з іншого, – податкової системи. Підкреслено важливість побудови системи територіальних органів ДФС України з мінімальною кількістю структурних підрозділів, наділених чітко визначеними функціями та позбавлених дублюючих повноважень.
 • Документ
  Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 12-21., 2015) Татаров, О. Ю.; Tatarov, O. Y.
  Охарактеризовано обов’язки суду щодо захисту прав людини при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено проблеми кримінальної процесуальної регламентації при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження та обґрунтовано необхідність внесення змін до КПК України.
 • Документ
  Політика безпеки web-застосувань та серверів
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 256-263., 2015) Петров, К. Е.; Petrov, K. E.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Yu. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071
  Розглянуто питання вразливості використання Web-застосувань та серверів і яким чином можуть бути використані найбільш загальні способи захисту для запобігання програмним атакам на сервери та застосування. Функціонування Web-сервера неможливе, якщо не приділяти належну увагу питанням забезпечення його інформаційної безпеки. Ця проблема може бути вирішена шляхом використання комплексного підходу до захисту ресурсів сервера від можливих атак.
 • Документ
  Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 244-250., 2015) Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.
  Вивчено позитивний досвід здійснення правового регулювання в різних європейських країнах із розвинутою ринковою економікою найбільш принципових питань відпусток. Відзначено основні тенденції міжнародно-правового регулювання в цій сфері.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 189-196., 2015) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250
  Окреслено основні засади діяльності кримінальної поліції у країнах Балтії, а також проаналізовано можливість і доцільність їх використання в Україні. Підкреслено, що діяльність кримінальної поліції у розвинених країнах світу здійснюється у певному структурованому вигляді, з централізованим загальним керівництвом та покладенням безпосередніх функцій з розкриття і розслідування злочинів на місцеві підрозділи. Наголошено, що в умовах складної обстановки та проведення в Україні антитерористичної операції необхідно переглянути завдання підрозділів кримінальної поліції України з урахуванням досвіду країн Балтії.
 • Документ
  Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 196-202., 2015) Шкребець, Є. Ф.; Shkrebets, Y. F.
  На підставі аналізу нормативно-правових актів розроблено авторське бачення можливості використання досвіду Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури в Україні. Встановлено, що підвищенню професійного рівня кваліфікації адвокатів буде сприяти створення спеціалізованих навчальних закладів та курсів програм.
 • Документ
  Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 203-208., 2015) Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S.
  Запропоновано оптимізувати та законодавчо врегулювати кількість центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Показано, що спеціальний статус Державної фіскальної служби України саме як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом обумовлений особливими завданнями та повноваженнями. Встановлено, що Державна фіскальна служба України є самостійним суб’єктом адміністративного права.
 • Документ
  Поняття і сутність служби в органах прокуратури України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 174-180., 2015) Сіренко, К. О.; Sirenko, K. O.; Sirenko, K. O.
  З’ясовано сутність поняття проходження служби в органах прокуратури України. Проведено детальний аналіз понять «служба» та «державна служба», на підставі якого висунуто авторське бачення визначення служби в органах прокуратури України.
 • Документ
  Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 141-147., 2015) Юхно, М. О.; Yukhno, M. O.
  З урахуванням кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування розглянуто забезпечення і реалізацію права на захист підозрюваного та обвинуваченого. Під час дослідження встановлено, що, незважаючи на нововведення, запроваджені чинним КПК України, окремі питання залишилися невизначеними, понятійний апарат – недосконалим, у зв’язку з чим запропоновано внести зміни і доповнення до нього.
 • Документ
  Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 117-124., 2015) Ральченко, І. М.; Ralchenko, I. M.
  Розглянуто мету провокації війни як одну з ознак суб’єктивної сторони складів передбачених ст. 444 Кримінального кодексу України злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Розкрито значення вказаної ознаки для кримінально-правової оцінки цих злочинів та для кримінальної відповідальності за їх вчинення. Шляхом застосування герменевтичного й формально-юридичного методів наукового пізнання виявлено основні проблеми встановлення змісту мети провокації війни.
 • Документ
  Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинств
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 226-234., 2015) Пуль, С. І.; Pul, S. I.
  Визначено і проаналізовано поняття, а також наведено особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві. З’ясовано, що зміна підстави позову є можливою, якщо у процесі розгляду справи встановлюється невідповідність між фактами, що обґрунтовують позов, і обставинами, за якими така вимога може бути задоволена. Визначено особливості заміни та уточнення підстави позову.
 • Документ
  Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 166-174., 2015) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
  Досліджено етимологію терміна «імідж», проаналізовано наукові погляди вчених щодо формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ. Сформульовано авторське бачення іміджу органів внутрішніх справ. Запропоновано шляхи підвищення іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні.
 • Документ
  Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 109-116., 2015) Пієв, С. С.; Piev, S. S.
  Розглянуто положення міжнародно-правових актів та національного законодавства з питань регламентації кримінального провадження щодо неповнолітніх. Окремо досліджено питання щодо визначення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, відповідно до законодавства України та деяких інших країн. Запропоновано періодизацію віку неповнолітньої особи залежно від можливості вчинення нею нетяжкого суспільно небезпечного діяння та залучення її у зв’язку з цим до кримінального судочинства. Сформульовано поняття неповнолітнього підозрюваного.
 • Документ
  Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 80-89., 2015) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  З метою визначення поняття юридичних гарантій правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України розкрито сутність, значення та зміст юридичних гарантій правоохоронної діяльності вказаних суб’єктів. На підставі аналізу українського законодавства та узагальнення думок науковців юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю визначено як сукупність юридичних засобів (норм та інститутів), за допомогою яких такі суб’єкти реалізують свої завдання і функції. Зроблено висновок, що підрозділи боротьби з кіберзлочинністю МВС України зможуть ефективно реалізувати свої завдання лише за умови забезпечення всього комплексу юридичних гарантій їх правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 235-243., 2015) Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016
  У зв’язку з тим, що кримінальний злочин, адміністративний та дисциплінарний проступки мають зовнішню схожість, в окремих випадках громадян незаконно притягують до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності через вади відповідного законодавства та неспроможність відрізнити один вид юридичної відповідальності від іншого. На основі аналізу спеціальної літератури та наявних наукових розробок зроблено порівняльний аналіз особливостей та відмінностей різних видів юридичної відповідальності.
 • Документ
  Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 74-80., 2015) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  Вивчено злочини, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя, та розроблено елементи їх криміналістичної характеристики. Визначено типові способи, обстановка та сліди таких злочинів. Розкрито характеристики особи злочинця та потерпілого, типові мотиви вчинення досліджуваних злочинів.
 • Документ
  Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 67-74., 2015) Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M.
  Проаналізовано особливості врахування суспільно небезпечних наслідків злочинів з формальним складом. Доводиться, що злочини, які підпадають під ознаки так званих формальних складів, завжди є такими, що заподіюють шкоду суспільним відносинам, охоронюваним кримінальним законом.
 • Документ
  Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 218-226., 2015) Загородній, А. С.; Zahorodnii, A. S.
  Розглянуто проблему щодо необхідності розширення закріплених у цивільному законодавстві України способів захисту прав та інтересів. Критикується позиція, що укріпилася в законодавстві та юридичній практиці, про допустимість тільки тих способів захисту, які прямо передбачені законом або договором. Автором обґрунтовано можливість застосування замовниками юридичних послуг (а також іншими менш захищеними суб’єктами договірних відносин) будь-яких способів захисту, в тому числі й судового, котрі не суперечать вимогам законодавства, а також моральним устоям суспільства, відповідають змісту права (інтересу), що підлягають захисту, відповідають характеру правопорушення та його наслідкам.
 • Документ
  Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С. 60-66., 2015) Жицький, Є. О.; Zhitskii, Y. O.
  Проаналізовано зміст терміна «взаємодія» та розкрито його структурні елементи в контексті оперативно-розшукової діяльності. Виділено кілька проблемних питань у сфері взаємодії оперативних підрозділів під час оперативного обслуговування високотехнологічних об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет. Запропоновано шляхи вирішення цих проблемних питань. Виділено провідні суб’єкти внутрішньої та зовнішньої взаємодії. Сформульовано найбільш результативні напрями у міжнародній взаємодії в контексті досліджуваної проблематики.
 • Документ
  Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929)
  (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69). - С.51-60., 2015) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з хуліганством у період нової економічної політики в Україні, причини цього явища, його рівень.
Сайт видання: http://visnyk.univd.edu.ua/