Features and methods of selection of candidates for the team of KhNUVS in sambo wrestling

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 51-54
Анотація
Розроблено методику відбору кандидатів у національні збірні з бойових мистецтв (на прикладі самбо) з використанням сучасних технічних засобів навчання. Разработана методика отбора кандидатов в национальные сборные по боевым искусствам (на примере самбо) с использованием современных технических средств обучения.
A methodology has been developed for selecting candidates for national martial arts teams (using sambo as an example) using modern technical training aids.
Разработана методика отбора кандидатов в национальные сборные по боевым искусствам (на примере самбо) с использованием современных технических средств обучения.
Опис
Lozovyi, Ye. A. Features and methods of selection of candidates for the team of KhNUVS in sambo wrestling / Lozovy E. A., Kulyk V. I. // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків, 2021. – С. 51-54.
Ключові слова
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, higher education institution with specific conditions of learning, відбір кандидатів, отбор кандидатов, selection of candidates, спортсмени високої кваліфікації, спортсмены высокой квалификации, athletes of the highest ranks, бойові мистецтва, боевые искусства, martial arts, боротьба самбо, борьба самбо, sambo wrestling, фізична готовність, физическая готовность, physical readiness
Бібліографічний опис