Комплекс математичних моделей процессу управління розробкою программного забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 28-29
Анотація
Проведені дослідження показали, що в даний час існує декілька найбільш популярних методологій розробки програмного забезпечення. Серед них доцільно виділити сімейство «гнучких» методологій Agile (XP, SСRUM) і методології «дбайливого виробництва» (Kanban). У кожної з них є свої особливості, які варто враховувати, вибираючи ту чи іншу методологію для управління проектом.
Conducted research has shown that there are currently several most popular software development methodologies. Among them, it is advisable to single out the family of "flexible" Agile methodologies (XP, SСRUM) and the "careful production" methodology (Kanban). Each of them has its own features that should be taken into account when choosing one or another project management methodology.
Проведенные исследования показали, что в настоящее время существует несколько наиболее популярных методологий разработки программного обеспечения. Среди них целесообразно выделить семейство «гибких» методологий Agile (XP, SСRUM) и методологии «бережного производства» (Kanban). У каждой из них есть свои особенности, которые следует учитывать, выбирая ту или иную методологию управления проектом.
Опис
Семенов, С. Г. Комплекс математичних моделей процессу управління розробкою программного забезпечення / Сергій Генадійович Семенов, Кассем Халіфе Иссам Саад // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 18 груд. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. інформ. технологій та кібербезпеки. – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 28-29.
Ключові слова
Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Математика. Maths, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, програмне забезпечення, программное обеспечение, software, математичні моделі, управління процесом розробки програмного забезпечення, оптимізація, management of the software development process, управление процессом разработки программного обеспечения
Бібліографічний опис