Автономія людини: філософсько-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 183-185
Анотація
Зазначено, що автономна особистість – це суб’єкт, який вважає себе вільним і незалежним членом суспільства. Він має право вибору конкретної трудової діяльності, усвідомлює свої дії, дає їм правову оцінку, виходячи з критеріїв права, незалежний у розв’язанні політичних та ідеологічних питань.
It is noted that an autonomous individual is a subject who considers himself a free and independent member of society. He has the right to choose a specific work activity, is aware of his actions, gives them a legal assessment based on the criteria of law, is independent in solving political and ideological issues.
Отмечено, что автономная личность – это субъект, считающий себя свободным и независимым членом общества. Он имеет право выбора конкретной трудовой деятельности, осознает свои действия, дает им правовую оценку исходя из критериев права, независимый в решении политических и идеологических вопросов.
Опис
Геращенко, Т. Г. Автономія людини: філософсько-правовий аспект / Т. Г. Геращенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 183-185.
Ключові слова
Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, автономія, autonomy, автономия, автономія правової особистості, autonomy of a legal entity, автономия правовой личности
Бібліографічний опис