Права людини в політиці і праві держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2013. - № 40. - С.239-243
Анотація
В статті аналізується поняття прав людини та їх місце і значення в політиці сучасних демократичних держав. Розглядається співвідношення права і політики в процесі реалізації природних прав людини.
In the article concept of human rights and their plase and value are analysed in the policy of the modern democratic states. Correlation of lawt and policy is examined in the process of realization of natural human rights.
В статье анализируется понятие прав человека и их место и значение в политике современных демократических государств. Рассматривается соотношение права и политики в процессе реализации естественных прав человека.
Опис
Мошенський О. С. Права людини в політиці і праві держави. / О. С. Мошенський // Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2013. - № 40. - С.239-243.
Ключові слова
Філософія права. Philosophy of law. Философия права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, право, політика, human rights, right, policy, права человека, право, политика
Бібліографічний опис