Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 309-316
Анотація
Розглянуто проблемні питання визначення діяльності з експлуатації автомобіля як джерела підвищеної небезпеки, проаналізовано поняття автомобіля та підвищено небезпечних властивостей його експлуатації.
Some issues of determining car’s exploitation activity as a source of enhanced danger are considered. The concept of a car and enhanced dangerous properties of its exploitation are analyzed.
Рассмотрены проблемные вопросы определения деятельности по эксплуатации автомобиля как источника повышенной опасности, проанализировано понятие автомобиля и повышенно опасных свойств его эксплуатации.
Опис
Пономарьов, О. О. Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки / О. О. Пономарьов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 309-316.
Ключові слова
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, автомобіль, автомобиль, car, джерела підвищеної небезпеки, источники повышенной опасности, source of increased danger, поняття, понятие, concept, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation
Бібліографічний опис