2011

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 8
 • Документ
  Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2011. – 300 с., 2011) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій
  Розглянуто питання професійно-психологічного відбору правоохоронців, професійно-психологічної підготовки та особистої безпеки працівників ОВС, попередження їх професійної деформації, психологічного супроводження оперативно-службової діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.
 • Документ
  Практична філософія перед викликами сучасності
  (Харків : ХНУВС, 2011. – 286 с., 2011) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs
  Розглянуто теми, актуальні з огляду на перспективи наближення вітчизняних правоохоронних органів до визнаних у світі норм і стандартів, такі як мультикультуралізм та аксіологія правопорядку.
 • Документ
  Соціологія у правоохоронній діяльності: теоретичні та прикладні аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2011. – 120 с., 2011) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Кафедра соціології та соціальної роботи
  Розглянуто питання соціологічного та психологічного забезпечення роботи з персоналом в органах внутрішніх справ, виховної та соціальної роботи в підрозділах ОВС, попередження протиправної поведінки серед різних категорій та груп населення.
 • Документ
  Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
  (Харків : ХНУВС, 2011. – 232 с., 2011) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій; Соціологічна асоціація України
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки; соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності
  (Харків : ХНУВС, 2011. – 240 с., 2011-05-21) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.