Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 318-324
Анотація
Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності спеціалізованих омбудсманів з питань гендерної рівності з метою його застосування в нашій державі, що сприятиме посиленню правового захисту жінок України. The foreign experience of specialized ombudsmen on gender equality is analyzed with the purpose of its application in our country, which will help to strengthen the legal protection of women of Ukraine. Проанализирован зарубежный опыт деятельности специализированных омбудсманов по вопросам гендерного равенства с целью его применения в нашей стране, что будет способствовать усилению правовой защиты женщин Украины.
Опис
Марцеляк, О. В. Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід / О. В. Марцеляк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 318-324.
Ключові слова
Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, гендерна рівність, гендерное равенство, gender equality, спеціалізовані омбудсмани, специализированные омбудсманы, specialized ombudsmen
Бібліографічний опис