Проблема існування комплексних галузей у системі права України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 155-159
Анотація
Доведено, що в системі права, особливо при її галузевому розподілі, все-таки може виникати певна комплексність,яка вважається лише тимчасовою ознакою формування нової сучасної галузі в системі права України. It is proved that in the system of law, especially in its sectoral distribution, there may still be some complexity, which is considered only a temporary sign of the formation of a new modern branch in the system of law of Ukraine. Доказано, что в системе права, особенно при ее отраслевом распределении, все же может возникать определенная комплексность, которая считается лишь временным признаком формирования новой современной отрасли в системе права Украины.
Опис
Мураховська, Т. Є. Проблема існування комплексних галузей у системі права України / Т. Є. Мураховська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 155-159.
Ключові слова
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, комплексна галузь права, комплексная отрасль права, complex field of law, система права, system of law, Україна. Ukraine. Украина, ознаки, признаки, feature
Бібліографічний опис