Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 300-306.
Анотація
Розкрито напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу. Раскрыты направления систематизации нормативно-правового обеспечения безопасности жизнедеятельности личного состава. The directions of systematization of normative-legal maintenance of safety of life of personnel are revealed.
Опис
Городянко, С. В. Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу / С. В. Городянко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 300-306.
Ключові слова
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, безпека життєдіяльності, безопасность жизнедеятельности, Life Safety, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, нормативно-правове забезпечення, regulatory support, нормативно-правовое обеспечение, особовий склад, личный состав, систематизація нормативно-правового забезпечення, систематизация нормативно-правового обеспечения, systematization of legal support
Бібліографічний опис