Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 306-312.
Анотація
Розглянута загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). Рассмотрена общая характеристика субъектов, выполняющих посреднические функции при решении коллективных трудовых споров (конфликтов). The general characteristics of the subjects that mediate in the settlement of collective labor disputes (conflicts) are considered.
Опис
Єрохін, С. В. Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) / С. В. Єрохін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 306-312.
Ключові слова
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, колективні трудові спори, коллективные трудовые споры, collective labor disputes, конфлікти, conflicts, конфликты, посередницькі функції, посреднические функции, intermediary functions, суб’єкти трудового права, subjects of labor law
Бібліографічний опис