Визначення структури гри збірної команди Харківського національного університету внутрішніх справ з міні-футболу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 105-108
Анотація
Визначено структурні характеристики змагальної діяльності та навантаження під час гри в міні-футбол курсантів збірної команди Харківського національного університету внутрішніх справ.
The structural characteristics of competitive activity and load during the game of mini-football cadets of the Kharkiv national team National University of Internal Affairs.
Определены структурные характеристики соревновательной деятельности и нагрузки во время игры в мини-футбол курсантов сборной команды Харьковского национального университета внутренних дел.
Опис
Павлов, Р. В. Визначення структури гри збірної команди Харківського національного університету внутрішніх справ з міні-футболу / Павлов, Р. В. , Сизихін, С. В. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 106-108.
Ключові слова
Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фізична підготовка, физическая подготовка, physical training, міні-футбол, мини-футбол, mini football, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, курсанти, курсанты, cadets, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, тренувальні навантаження, тренировочные нагрузки, training loads
Бібліографічний опис