Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України до виконання завдань з охорони прав і свобод людини та протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 77-80

Анотація

Мета дослідження – визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України до виконання завдань з охорони прав і свобод людини та протидії злочинності.
The purpose of the study is to determine the criteria, indicators and levels of readiness of future officers of the National Police of Ukraine to perform tasks related to the protection of human rights and freedoms and combating crime.
Цель исследования - определение критериев, показателей и уровней сформированности готовности будущих офицеров Национальной полиции Украины к выполнению задач по охране прав и свобод человека и противодействию преступности.

Опис

Моргунов, О. А. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної поліції України до виконання завдань з охорони прав і свобод людини та протидії злочинності / Моргунов Олександр Анатолійович, Колєсніков Віктор Володимирович, Лукін Богдан Павлович // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних єдиноборств: зб. наук. пр. «ΛΌГOΣ» за матеріалами XIV міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [ Швець Д. В. (Гол. оргком.)], Європейська наукова платформа, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С 77-80. - DOI: https://doi.org/10.36074/knuia2020.14

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, сформованість готовності, готовність до виконання завдань

Бібліографічний опис