Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 216-222

Анотація

Розглянута редакційно-видавнича діяльність в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту). Рассмотрена редакционно-издательская деятельность в Национальном университете внутренних дел в 2001 году (на примере годового отчета). The editorial and publishing activities at the National University of Internal Affairs in 2001 (on the example of the annual report) are considered.

Опис

Тяпкін, А. С. Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту) / А. С. Тяпкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 216-222

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, НУВС, НУВД, Національний університет внутрішніх справ, Национальный университет внутренних дел, видавнича діяльність, издательская деятельность, publishing, редакційно-видавнича діяльність, редакционно-издательская деятельность, publishing activity

Бібліографічний опис