Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 217-221

Анотація

Досліджено сутність злочинності серед студентської молоді. З'ясовано причини та умови цього явища, накреслено основні напрямки профілактичної роботи. The essence of crime among students is investigated. The causes and conditions of this phenomenon are clarified, the main directions of preventive work are outlined. Исследована сущность преступности среди студенческой молодежи. Выяснены причины и условия этого явления, намечены основные направления профилактической работы.

Опис

Мельник, К. Ю. Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика / К. Ю. Мельник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 217-221.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність, преступность, crime, студентська молодь, студенческая молодежь, student youth, причини, причины, causes, профілактика, профилактика, prevention

Бібліографічний опис