Етапи становлення податкової системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 343-348

Анотація

Проаналізовано особливості становлення податкової системи України. Визначено основні етапи її розвитку, характерні особливості цих етапів, причини, які приводили до відповідних змін. The features of the formation of the tax system of Ukraine are analyzed. The main stages of its development, the characteristic features of these stages, the reasons that led to the corresponding changes are determined. Проанализированы особенности становления налоговой системы Украины. Определены основные этапы ее развития, характерные особенности этих этапов, причины, которые приводили к соответствующим изменениям.

Опис

Греченко, В. А. Етапи становлення податкової системи України / В. А. Греченко, В. В. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 343-348.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, податкова система, налоговая система, tax system, етапи становлення, этапы становления, stages

Бібліографічний опис