Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 241-250

Анотація

Визначено напрямки діяльності суб’єктів управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав. Проаналізовано їх компетенції й перспективи розвитку у вирішенні проблем забезпечення прав і свобод громадян, охорони громадського порядку та сприянню створенню зони стабільності та безпеки в Європі. The directions of activity of the subjects of management of the common law area of ​​the Commonwealth of Independent States are determined. Their competences and perspectives of development in solving problems of securing the rights and freedoms of citizens, protecting public order and promoting the creation of a zone of stability and security in Europe are analyzed. Определены направления деятельности субъектов управления единым правоохранительным пространством Содружества Независимых Государств. Проанализированы их компетенции и перспективы развития в решении проблем обеспечения прав и свобод граждан, охране общественного порядка и содействию созданию зоны стабильности и безопасности в Европе.

Опис

Гуславський, В. С. Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи / В. С. Гуславський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 30. - С. 241-250.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, суб’єкти управління, субъекты управления, subjects of management, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation, єдиний правоохоронний простір, единое правоохранительное пространство, only law enforcement space, Співдружність Незалежних Держав, Содружество Независимых Государств, Commonwealth of Independent States

Бібліографічний опис