Впровадження рекреаційно-оздоровчих програм у літніх оздоровчих таборах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. : матеріали конф. (м. Кременчук, 1-3 листоп. 2019 р.). - Кременчук, 2019. - С. 47-48

Анотація

У статті розглянуто доцільність розробки та впровадження рекреаційно-оздоровчих програм для дітей-підлітків у літніх оздоровчих таборах. Запропонована модель впровадження рекреаційно-оздоровчої програми, спрямована на залучення дітей до занять фізичними вправами та самостійне складання рекреаційно-оздоровчої програми.
The article considers the feasibility of developing and implementing recreational and health programs for children and teenagers in summer camps. The model implementation of recreational and health programs aimed at attracting children to exercise and make their own recreation and health program.
В статье рассмотрена целесообразность разработки и внедрения рекреационно-оздоровительных программ для детей-подростков в летних оздоровительных лагерях. Предложенная модель внедрения рекреационно-оздоровительной программы, направленная на привлечение детей к занятиям физическими упражнениями и самостоятельное составление рекреационно-оздоровительной программы.

Опис

Галата, О. В. Впровадження рекреаційно-оздоровчих програм у літніх оздоровчих таборах / О. В. Галата, О. В. Ложченко // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : ХVІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. : матеріали конф. (м. Кременчук, 1-3 листоп. 2019 р.) / МОН України, Кременч. нац. ун-т імені Михайла Остроградського. - Кременчук, 2019. - С. 47-48.

Ключові слова

літній оздоровчий табір, summer camp, recreational and health program, летний оздоровительный лагерь, рекреационно-оздоровительная программа, рекреаційно-оздоровча програма, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис