Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 392-397

Анотація

У пошуках нових рішень паливно-економічної і екологічної проблем, розглянуто перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів. In the search for new solutions to fuel-economic and environmental problems, the prospects of implementing measures to improve fuel economy and reduce the toxicity of exhaust gases of cars have been considered. В поисках новых решений топливно-экономической и экологической проблем, рассмотрены перспективы внедрения мер повышения топливной экономичности и снижения токсичности отработавших газов автомобилей.

Опис

Шаша, І. К. Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів / І. К. Шаша // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 392-397.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, автомобіль, автомобиль, car, паливна економічність, топливная экономичность, fuel economy, екологічна безпека, экологическая безопасность, ecological safety

Бібліографічний опис