Історія становлення судового захисту прав винахідників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 287-290

Анотація

Проаналізовано історію становлення судового захисту прав винахідників. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована история становления судебной защиты прав изобретателей. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The history of judicial protection of inventors' rights has been analyzed. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Кириченко, Т. С. Історія становлення судового захисту прав винахідників / Т. С. Кириченко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 287-290.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Історія. History. История, судовий захист, judicial protection, судебная защита, інтелектуальна власність, винахідники, интеллектуальная собственность, Intellectual Property, inventors, изобретатели

Бібліографічний опис