Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 98-102

Анотація

Досліджено особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы особенности взаимодействия при расследовании преступлений в банковской сферы. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The peculiarities of interaction in the investigation of banking crime are investigated. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Степанюк, Р. Л. Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері / Р. Л. Степанюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 98-102.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, розслідування злочинів, investigation crimes, расследования преступлений, банківська сфера, банковская сфера, banking sphere

Бібліографічний опис