Щодо поняття юридичної еліти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 45 - 53

Анотація

Аналізується поняття юридичної еліти в Україні, визначення її ролі в формуванні правової системи суспільства, а також її вплив на хід політичного розвитку держави. Анализируется понятие юридической элиты в Украине, определение ее роли в формировании правовой системы общества, а также ее влияние на ход политического развития государства. The concept of the legal elite in Ukraine, the definition of its role in shaping the legal system of society, as well as its influence on the course of political development of the state are analyzed.

Опис

Городнича, Л. С. Щодо поняття юридичної еліти / Л. С. Городнича // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 45 - 53

Ключові слова

еліта, элита, юридична еліта, юридическая элита

Бібліографічний опис