Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 52-59

Анотація

Проаналізовано існуючі підходи до розуміння дискреційних повноважень і з’ясовано їх природу. Обґрунтовано необхідність обмеження дискреційних повноважень в умовах реалізації принципу пропорційності. Analysis of existing approaches to understanding discretionary powers is made and their nature is found out. Necessity to limit the discretionary powers in terms of the implementation of the principle of proportionality is grounded. Проанализированы действующие подходы к пониманию дискреционных полномочий и выяснена их природа. Обоснована необходимость ограничения дискреционных полномочий в условиях реализации принципа пропорциональности.

Опис

Фуфалько, Т. М. Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності / Т. М. Фуфалько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 52-59.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, дискреційні повноваження, дискреционные полномочия, discretionary powers, принцип пропорційності, принцип пропорциональности, principle of proportionality, обмеження дискреційних повноважень, ограничение дискреционных полномочий, limit the discretionary powers

Бібліографічний опис