Гарантії прав та закордонних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106

Анотація

Розглядається питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юридичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в нашій державі. Рассматривается вопрос о регламентации въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, прав и обязанностей на ее территории, юридической ответственности за нарушение законов Украины, то есть речь идет о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране The question of the regulation of entry and exit from Ukraine of foreigners and stateless persons, rights and duties in its territory, legal responsibility for violation of the laws of Ukraine, ie it is a question of the legal status of foreigners and stateless persons in our country

Опис

Лєшукова, І. В. Гарантії прав та закордонних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення / І. В. Лєшукова // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106

Ключові слова

кримінально-процесуальне законодавство, уголовно-процессуальное законодательство, іноземні громадяни, иностранные граждане, нелегальні мігранти, нелегальные мигранты, біженці, беженцы, особи без громадянства, лица без гражданства, правовий статус іноземців, правовой статус иностранцев, регламентація в'їзду, регламентация въезда

Бібліографічний опис