Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 184-188

Анотація

Досліджено роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована роль фактических данных об обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого, при избрании меры пресечения. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The role of factual data on the circumstances characterizing the identity of the accused in the selection of a preventive measure has been investigated. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Чича, Р. П. Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу / Р. П. Чича // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 184-188.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, обвинувачений, обвиняемый, accused, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, обставини, circumstance, обстоятельства, запобіжний захід, мера пресечения, precaution

Бібліографічний опис