Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 26-30

Анотація

Досліджено особистість як суб’єкт державного й правового творення. Розглянуто мету і ресурси. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована личность как субъект государственного и правового созидания. Рассмотрены цели и ресурсы. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The personality as a subject of state and legal creation is investigated. The purpose and resources are considered. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Саппа, М. М. Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси / М. М. Саппа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 26-30.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, державне творення, state creation, государственное создание, правовове творення, правововое создание

Бібліографічний опис