Особливості удосконалення техніко – тактичних комбінацій самбістів на етапі спеціальної базової спортивної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.). – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 102-106

Анотація

Досліджено особливості технічної підготовки борців - самбістів та виявлено критерії майстерності борців на третьому етапі спортивної підготовки.
Peculiarities of the technical training of sambi wrestlers were studied and the criteria of wrestlers' mastery at the third stage of sports training were identified.
Исследованы особенности технической подготовки борцов – самбистов и выявлены критерии мастерства борцов на третьем этапе спортивной подготовки.

Опис

Савінов, В. В. Особливості удосконалення техніко – тактичних комбінацій самбістів на етапі спеціальної базової спортивної підготовки / Савінов Віктор Валерійович, Лозовий Євген Анатолійович // Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології: Електр. зб. наук. робіт IV міжнар. (Інтернет) наук.-метод. конф. [: Вип. 4] (м. Харків – Кременчук, 13-14 трав. 2010 р.) / МВС України, Акад. внутр. військ МВС України, Кременчуц. Держ. ун-т Імені Михайла Остроградського. – Харків: Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 102-106.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, боротьба самбо, Sambo wrestling, борьба самбо, спортивна підготовка, sports training, спортивная подготовка, технічна підготовленість, technical readiness, техническая подготовленность

Бібліографічний опис