Судовий прецедент у правовій системі Польщі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 151-155.

Анотація

Досліджено судовий прецедент у правовій системі Польщі. Исследован судебный прецедент в правовой системе Польши. The judicial precedent in the legal system of Poland has been investigated.

Опис

Чуприна, Г. В. Судовий прецедент у правовій системі Польщі / Г. В. Чуприна // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 151-155.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судовий прецедент, правові системи, Польща, судебный прецедент, правовые системы, legal systems, judicial precedent, Poland, Польша, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис