Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 491-493

Анотація

Проаналізовано професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы профессионализм работников органов внутренних дел в обеспечении природоохранной функции государства. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The professionalism of the employees of law-enforcement bodies in providing the state's environmental protection function has been analyzed. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Логвиненко, О. І. Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави / О. І. Логвиненко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 491-493.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, професіоналізм, professionalism, профессионализм, держава, государство, state, природоохоронна функція, environmental function, природоохранная функция

Бібліографічний опис