Зміст і структура колективного договору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 293-300.

Анотація

В статті розглянуто зміст і структуру колективного договору. В статье рассмотрены содержание и структуру коллективного договора. The article deals with the content and structure of the collective agreement.

Опис

Рибницький, Г. В. Зміст і структура колективного договору / Г. В. Рибницький // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 293-300.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, колективні договори, collective agreements, коллективные договора, структура колективного договору, зміст колективного договору, структура коллективного договора, содержание коллективного договора

Бібліографічний опис