Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 102-104

Анотація

Проаналізовано корпоративну етику як превентивний фактор правопорушень в ОВС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована корпоративная этика в качестве превентивной фактор правонарушений в ОВД Украины. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. Corporate ethics as a preventive factor of offenses in the police of Ukraine is analyzed. Practical recommendations for solving these issues are provided.

Опис

Мартиненко, О. А. Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України / О. А. Мартиненко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 102-104.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корпоративна етика, корпоративная этика, corporate ethics, превентивний фактор, preventive factor, превентивный фактор, правопорушення, правонарушения, offense, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies

Бібліографічний опис