Шляхи оцінки ризику впливу токсичних компонентів пожеж на людину в умовах воєнних дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки – 2023 в Україні (м. Київ, 23 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 138-139

Анотація

Розглянуто актуальну проблему встановлення ступенів ризиків (зокрема екологічного) шкідливого впливу токсичних складових горіння пально-мастильних матеріалів на стан здоров’я людини.
The current problem of establishing the degree of risk of harmful effects of toxic components of the combustion of fuel and lubricant materials on the state of human health is considered.
Рассмотрена актуальная проблема установления степеней рисков вредного воздействия токсичных составляющих горения горюче-смазочных материалов на состояние здоровья человека.

Опис

Ключові слова

токсичні компонети пожеж, вплив токсичних компонентів пожеж на людину, пожежі, умови воєнних дій, горіння пально-мастильних матеріалів, здоров’я людини, effect of toxic components of fires on humans, human health, combustion of fuels and lubricants, влияние токсичных компонентов пожаров на человека, здоровье человека, горение горюче-смазочных материалов

Бібліографічний опис

Козловська, Т. Ф. Шляхи оцінки ризику впливу токсичних компонентів пожеж на людину в умовах воєнних дій / Т. Ф. Козловська // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки – 2023 в Україні (м. Київ, 23 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Akademie Huspol (Czech Republic), ГО «Європ. ін-т післядиплом. освіти», Нац. техн. ун-т України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Рада молод. вчених ДНДІ МВС України, Рада молод. вчених Навч.-наук. ін-ту права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Рада молод. вчених Ін-ту соц. та політ. психології НАПНУкраїни, Асоц. політ. психологів України. – Київ, 2023. – С. 138-139.