Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 85-89

Анотація

Визначено розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Определено развитие нормативной базы материально-технического обеспечения учебных заведений системы МВД. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The development of the normative base of material and technical support of educational institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs is determined. Practical recommendations for solving these issues are provided.

Опис

Тодуа, Г. А. Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС / Г. А. Тодуа // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 85-89

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, матеріально-технічне забезпечення, материально-техническое обеспечение, logistics, навчальні заклади системи МВС, учебные заведения системы МВД, система МВД, система МВД, MVD system, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, відомчі заклади освіти, ведомственные учебные заведения, Міністерство внутрішніх справ, Министерство внутренних дел, МВС, МВД

Бібліографічний опис