Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 49-56

Анотація

Проаналізовано особливості відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень за видами відповідальності – конституційною, кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та дисциплінарною, пропозиції з чого можуть бути реалізовані у вітчизняному законодавстві. The characteristics of public officials responsible for the improper performance of their governmental powers by type of liability – the constitutional, criminal, administrative, civil and disciplinary – are analyzed; the proposal can be implemented in domestic law. Проанализированы особенности ответственности государственных должностных лиц за ненадлежащее исполнение ими государственных полномочий по видам ответственности – конституционной, криминальной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной, предложения по вопросу которых могут быть реализованы в отечественном законодательстве.

Опис

Зозуля, І. В. Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень / І. В. Зозуля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 49-56.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державні посадовці, государственные должностные лица, public officials responsible, конституційна відповідальність, конституционная ответственность, constitutional liability, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative liability, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, цивільно-правова відповідальність, гражданско-правовая ответственность, civil and legal liability

Бібліографічний опис