Формування готовності фахівців тактичної та спеціальної фізичної підготовки ЗВО НПУ до застосування засобів фізичної терапії в системі самоосвіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 163-166

Анотація

Розроблено та апробовано експериментальну програму формування готовності фахівців тактичної та спеціальної фізичної підготовки Національної поліції України до застосування засобів фізичної терапії із акцентованим використанням технік кінезіологічного тейпування в системі самоосвіти.
An experimental program for the formation of readiness of specialists of tactical and special physical training of the National Police of Ukraine for the use of physical therapy with an emphasis on the use of kinesiological taping techniques in the system of self-education has been developed and tested.
Разработана и апробирована экспериментальная программа формирования готовности специалистов тактической и специальной физической подготовки Национальной полиции Украины к применению средств физической терапии с акцентированным использованием техник кинезиологического тейпирования в системе самообразования.

Опис

Русин, Л. П. Формування готовності фахівців тактичної та спеціальної фізичної підготовки ЗВО НПУ до застосування засобів фізичної терапії в системі самоосвіти / Русин Л. П., Хацаюк О. В., Надутий А. В. // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків, 2021. – С. 163-166.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, кінезіологічне тейпування, кинезиологическое тейпирование, kinesiological taping, фізична терапія, физическая терапия, physical therapy, самоосвіта, самообразование, self-education

Бібліографічний опис