Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 352-356

Анотація

Досліджено соціальну та професійну ідентичність працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована социальную и профессиональную идентичность работников органов внутренних дел. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The social and professional identity of law enforcement officers was investigated. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Бобро, Н. В. Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір / Н. В. Бобро // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 43. – С. 352-356.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, соціологічний вимір, социологическое измерение, sociological dimension, професійна ідентичність, professional identity, профессиональная идентичность, слідчий, следователь, investigator, юрист, lawyer

Бібліографічний опис