Натуралізація як фактор включення мігрантів у суспільно-політичні процеси країни перебування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2024. – № 1 (104), ч. 1. - С. 64-70

Анотація

У світі, який все більше перетворюється на глобальне селище, натуралізація стає ключовим фактором включення мігрантів у суспільно-політичні процеси країни перебування. Ця стаття досліджує вплив натуралізації на ідентифікацію та участь мігрантів у політичному житті та спільноті, що їх приймає. Шляхом аналізу різноманітних досліджень та статистичних даних автори виявляють, як натуралізація змінює ставлення мігрантів до прав і обов'язків громадянства, їх відношення до політичних інститутів та участь у виборчих процесах. В результаті аналізу виявляються різні шляхи, які можуть сприяти або перешкоджати ефективній інтеграції мігрантів через процес натуралізації.
In a world increasingly resembling a global village, naturalization emerges as a key factor in migrants' inclusion in the socio-political processes of the host country. This article examines the impact of naturalization on migrants' identification and participation in political life and the receiving community. Through analyzing various studies and statistical data, the authors reveal how naturalization alters migrants' attitudes towards rights and responsibilities of citizenship, their relationship with political institutions, and participation in electoral processes. The analysis identifies various pathways that can either facilitate or impede effective integration of migrants through the naturalization process.

Опис

Ключові слова

натуралізація, мігранти, суспільно-політичні процеси, включення, ідентифікація, політична участь., naturalization, migrants, socio-political processes, inclusion, identification, political participation.

Бібліографічний опис

Радченко, О. І. Натуралізація як фактор включення мігрантів у суспільно-політичні процеси країни перебування / Олександр Іванович Радченко, Данііл Анатолійович Зінченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2024. – № 1 (104), ч. 1. - С. 64-70. – DOI: https://doi.org/10.32631/v.2024.1.06.