Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 300-306.

Анотація

Розкрито напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу. Раскрыты направления систематизации нормативно-правового обеспечения безопасности жизнедеятельности личного состава. The directions of systematization of normative-legal maintenance of safety of life of personnel are revealed.

Опис

Городянко, С. В. Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу / С. В. Городянко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 300-306.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, безпека життєдіяльності, безопасность жизнедеятельности, Life Safety, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, нормативно-правове забезпечення, regulatory support, нормативно-правовое обеспечение, особовий склад, личный состав, систематизація нормативно-правового забезпечення, систематизация нормативно-правового обеспечения, systematization of legal support

Бібліографічний опис