Культурні права жінки в теорії трьох поколінь прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 135-139.

Анотація

Розглянуті культурні права жінок в теорії трьох поколінь прав людини. Рассмотрены культурные права женщин в теории трех поколений прав человека. The cultural rights of women in the theory of three generations of human rights are considered.

Опис

Лєонтьева, Л. В. Культурні права жінки в теорії трьох поколінь прав людини / Л. В. Лєонтьева // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. - 29. - С. 135-139.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, women's cultural rights, культурные права женщин, культурні права жінок, права людини, права человека, Human Rights, теорія трьох поколінь прав людини, теория трех поколений прав человека, theory of three generations of human rights

Бібліографічний опис