Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 111-118

Анотація

Визначено зміст поняття «злочини терористичної спрямованості», виявлено співвідношення між ним та такими поняттями, як «тероризм», «терористична діяльність», «терористичний акт» і розроблено чіткі критерії їх розмежування. The notion «terrorist сrimes» is determined. Correlation of such concepts, as «terrorism», «terrorist activity», «assassination» are detected and clear criteria of their differentiation are developed. Определено содержание понятия «преступления террористической направленности», выявлено соотношение между ним и такими понятиями, как «терроризм», «террористическая деятельность», «террористический акт» и разработаны четкие критерии их разграничения.

Опис

Лисенко, А. М. Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями / А. М. Лисенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 111-118.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочини терористичної спрямованості, преступления террористической направленности, crimes of terrorist orientation, тероризм, терроризм, terrorism, терористична діяльність, террористическая деятельность, terrorist activity, терористичний акт, террористический акт, terrorist act, поняття, понятие, concept

Бібліографічний опис