Правове регулювання арешту Статутом Міжнародного кримінального суду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 62 - 69

Анотація

У статті відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду та його нормативно-правових актів, розглянуто правові підстави та порядок здійснення арешту осіб, винних у скоєнні злочинів, віднесених до юрисдикції Суду. В статье на основании Римского статута Международного уголовного суда и его нормативно-правовых актов, рассмотрены правовые основания и порядок осуществления ареста лиц, виновных в совершении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда. In the article according to the Rome Statute of the International Criminal Court and its documents legal bases and arrest order of persons who are guilty in committing crimes, according to the jurisdiction of the Court, are observed.

Опис

Сироїд, Т. Л. Правове регулювання арешту Статутом Міжнародного кримінального суду / Т. Л. Сироїд // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 62 - 69

Ключові слова

положення Римського статуту, положение Римского устава, Міжнародний кримінальний суд, Международный уголовный суд, підстави арешту, основания ареста, порядок арешту, порядок ареста

Бібліографічний опис