Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 115-119

Анотація

Зазначено, що планування роботи слідчих підрозділів (відділів, відділень, груп) органів внутрішніх справ є однією з необхідних умов їхньої успішної діяльності в боротьбі з злочинністю. Отмечено, что планирование работы следственных подразделений (отделов, отделений, групп) органов внутренних дел является одним из необходимых условий их успешной деятельности в борьбе с преступностью. It is noted that the planning of the work of investigative units (departments, divisions, groups) of the internal affairs bodies is one of the necessary conditions for their successful work in the fight against crime.

Опис

Каткова, А. Г. Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці / А. Г. Каткова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 115-119

Ключові слова

Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, планування роботи слідчого підрозділу, планирование работы следственного подразделения, investigation work planning, перспективний план слідчого підрозділу, перспективный план следственного подразделения, long-term plan of the investigation unit, діяльність слідчого відділу, деятельность следственного отдела, activities of the investigation department

Бібліографічний опис