Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 165 - 169

Анотація

Досліджується професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Исследуется профессиональная подготовка низших чинов полиции и жандармерии в Российской империи во второй половине XIX - начале ХХ века. The training of the lower ranks of police and gendarmerie in the Russian Empire in the second half of the nineteenth - early twentieth century is explored.

Опис

Любар, М. Г. Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. Г. Любар // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 165 - 169

Ключові слова

поліція, полиция, жандармерія, жандармерия, поліцейські курси, полицейские курсы, кваліфікація поліцейських, квалификация полицейских, підготовка кадрів, подготовка кадров, поліцейське управління, полицейское управление, Російська імперія, Российская империя, школа поліції, школа полиции

Бібліографічний опис